Kriz Nedir ? | Krizin Özellikleri | Krizin Evreleri | Krizi Oluşturan Etmenler | Kriz Türleri | Kriz Yönetimi

KRİZİN EVRELERİ

1-Krizin Kavramsal Olarak Başlangıç Noktası
Bu evre, geçmişte etkili olan, yaklaşımlarla ve eylemlerle ifade edilen, kabul görmüş kültürel değerler, inançlar ve normlarla karakterize edilir.

2-Kuluçka Dönemi
Kabul görmüş bilgi ile bağdaşmadığı fark edilemeyen olaylar yavaş yavaş birikir. Bu dönemde aslında gelmekte olan kriz sinyaller göndermektedir. Üst yönetim bu sinyallere duyarlı olmalıdır. Kriz sinyallerinin yakalanabilmesi için örgütte değişik sinyaller alabilen çeşitli erken uyarı sistemleri kurulmalı ve işletilmelidir.
Örneğin; dilek ve öneri kutuları kullanılabilir,müşteri, tedarikçi anketleri yapılabilir, küresel ve yerel gelişmeler sürekli analiz edilebilir
İşletmelerde Risk Yönetimi Uygulamaları yapılabilir. Bu uygulamaların temel süreçleri
İşletme genelinde risk tanımlanması
Risk değerlendirmesi
Üzerinde anlaşmaya varılan cevap yapıları
Risk kontrol etkinlikleri
Risk izleme etkinlikleri
Düzenlemelere uyum süreçleri

3-Belirme Anı
Kriz, kaçınılmaz olarak karar vericilerin dikkatini çeker.Eğer örgütün erken uyarı sistemleri kriz sinyallerini yakalamışsa, korunma mekanizmaları harekete geçirilir, kriz planları devreye sokulur.Ancak bazı durumlarda tüm şartlar yerine getirildiği halde kriz durumundan kurtulmak mümkün olmayabilir. Bu noktada, kriz yönetimi krizin seyrini sürekli takip etmeli ve gerekli önlemleri almaya devam etmelidir.

4-Hücum Safhası
Krizin doğrudan etkileri, örgüt üyelerinin bir çoğu tarafından tamamen anlaşılır hale gelir.Kriz önlenememiştir, saklanamaz bir  halde örgütü ve çevresini etkilemeye başlamıştır.

5-Kurtarma Safhası
Acilen durum yeniden tanımlanır.Krizin en önemli özellikleri belirlenir ve kurtarma işlemi başlar.
Kriz yönetim ekibi krizi idare etmeye ve kriz planlarını uygulamaya devam eder.Bu noktadan sonra, örgütün tekrar istikrarlı hale getirilmesi çok önemlidir.

6-Yeniden Yapılanma Safhası
Krizin etkileriyle başa çıktıktan sonra önceden kabul edilmiş inançlar, normlar, prosedürler ve hareket kuralları, örgütün gelecek krizlerle baş etme yeteneğini  geliştirmek için gözden geçirilir.
Kriz döneminde dersler çıkarılması, tüm faaliyetlerin değerlendirilerek uyarlanması gerekir.
Kriz sonrası yeniden yapılanma safhasında liderlerin dikkat etmesi gereken bir takım noktalar bulunmaktadır. 
Olumlu Bir Ortam : Düşünce ve inançlar temelde olumluysa ve güven varsa, çalışanlar kriz sonrası yeniden yapılanmaya daha rahat uyum sağlar. Bu dönemde yönetici, adil olduğunu göstermeli, çalışanlarla iyi iletişim kurmalı ve güven vermelidir.
Gelişim Odaklılığı Vurgulayın: Kendilerini ve işlerini geliştirmeye istekli çalışanlar, yeniden yapılanma döneminde daha uyumlu davranırlar.
Duygusal Davranmayın: Bu dönemde yapılacak en büyük hatalardan biri, sinirlenmek, kızmak, sabırsızlanmak, kısaca olumsuz duyguları denetleyememektir. Bu noktada duygusallığın değil, duygusal zekanın egemen olduğu yaklaşım; yargılayıcı ve eleştirici bir tutum değil, tanımlayıcı ve çözüm üretici bir tutum sergilemekle kazanılır
Akılcı Adımlar Atın: Çalışanlar krizde yönetimin bir parçası olan değişimin gerekçesini, diğer bir değişle sektörün nasıl bir değişim geçirdiğini ve kendilerinin neden buna ayak uydurması gerektiğini anlamalıdır
.

 

Tüm Hakkı Saklıdır. 2000 - 2010 Kriz Yönetmimi ÖZENGROUPP Kuruluşudur.
Valid XHTML 1.0 Transitional