Kriz Nedir ? | Krizin Özellikleri | Krizin Evreleri | Krizi Oluşturan Etmenler | Kriz Türleri | Kriz Yönetimi

KRİZİ OLUŞTURAN ETMENLER

Çevresel Etmenler
Ekonomik Sistem ve Durum
Teknolojik Gelişmeler
Toplumsal ve Kültürel Etmenler
Hukuksal ve Siyasal Etmenler
Uluslararası Çevre Etmenleri
Doğal Etmenler
Örgütsel Etmenler
Çevresel özelliklere adapte olamayacak katılıktaki bir örgütsel yapı
Örgütsel iletişim bozukluğu
Gerekli koşullarda üst yönetime ulaşmayı engelleyen hiyerarşik yapı
Yöneticilerin bilgi ve tecrübe eksiklikleri,kriz sinyallerine karşı duyarsızlıkları
Örgütsel amaçların belirsizliği

 

Tüm Hakkı Saklıdır. 2000 - 2010 Kriz Yönetmimi ÖZENGROUPP Kuruluşudur.
Valid XHTML 1.0 Transitional